Archeologiedagen 2022

In Bosland zijn er vele archeologische resten terug te vinden. Één van deze zijn de schansen. De term
schans wordt gebruikt voor: een met wallen en grachten omheind terrein dat gebruikt werd als
schuil- en verdedigingsoord. Deze schansen werden voornamelijk op eigen initiatief door
plattelandsbevolking opgetrokken in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Bosland telt circa 24
schansen. Deze zijn momenteel niet allemaal meer zichtbaar in het huidige landschap. Zo zijn
sommige bebouwd of in gebruik als akkerland. Een enkeling toont nog mooi de oorspronkelijke
structuren.

De IOED Bosland wilt graag deze unieke archeologische resten in de kijker zetten. Omwille van deze
reden werd een fietsroute langs 10 schansen ontwikkeld, de Schansenroute in Bosland. De fietsroute
telt een 31 km lang en passeert doorheen Hechtel-Eksel, Pelt en Peer. In de Erfgoedapp van Faro kan
dan meer informatie over deze relicten teruggevonden worden. De route zal openbaar gemaakt
worden op 20 mei tijdens de Archeologiedagen.


Geniet van een de fietsroute langs de unieke archeologische relicten in Bosland!