Funerair Erfgoed

Funerair erfgoed in de vorm van graftekens en grafmonumenten kunnen we in elke Boslandgemeente terugvinden. De graftekens worden geselecteerd omwille van hun waarde. Deze waarde kan onder andere archeologisch, architecturaal, cultureel, esthetisch of historisch zijn. De IOED Bosland startte in 2021 het project ‘Funerair Erfgoed’ op. Dit project vindt plaats in de vier Boslandgemeenten (Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Lommel). In 2021 werd er gestart met de begraafplaatsen van Eksel en Peer. Voor de effectieve inventarisatie plaatsvond werden er criteria opgesteld om te bepalen welke graftekens op de lijst van lokaal historisch belang mochten staan. Na goedkeuring van deze criteria werd een inventarisatie ter plaatse uitgevoerd. De graftekens die voldeden aan deze criteria werden geselecteerd en nauwgezet gedocumenteerd. Tijdens de gehele inventarisatie werd nauw samengewerkt met heemkundige kringen en andere verenigingen. Wil u meer informatie over dit project? Aarzel niet om ons te contacteren!